Boskovická setkání

Již jedenáctkrát se od roku 2002 konala jeden srpnový víkend na hradě Boskovice akce nesoucí název "Setkání členů a přátel Skupiny historického šermu GRÁL". Ač název sám do jisté míry naznačuje charakter akce, považujeme za vhodné objasniti několik otázek, které z jejího názvu mohou vnímavému návštěvníkovi vyplynout.

Proč toto pojetí?
Ačkoli i v minulosti se členové skupiny a jejich nejbližší společně setkávali, dělo se tak většinou skutečně na konci šermířské sezóny. Postupem času se nám bohužel ale tato doba jaksi začala posouvat ke konci roku kalendářního, neboť z původně čistě romanticky motivovaného seskupení nadšenců se časem zformovala společnost, pracující na profesionálnější bázi. Navázání spolupráce s několika uznávanými profesionálními agenturami přineslo kromě úspěchu také více práce a větší časovou náročnost, v důsledku čehož se šermířská sezóna prodloužila. Konec podzimního období již proto omezoval svým nepříznivějším počasím možnosti organizace akce a bylo nutno volit variantu se střechou nad hlavou. Z řad členů skupiny vzešel tedy pochopitelně návrh na konání této akce v příznivějším období a to hlavně s ohledem na účast našich rodin, kterým se právě díky šermu nemůžeme věnovat tak, jak by si zasloužily. (Ony se nám ty rodiny úspěšně rozrůstají a postupně na to musíme začít brát ohled. Od roku 1993, kdy je u skupiny polovina současných členů, se nám narodilo 11 dětí.) Díky tomu tedy bylo rozhodnuto o změně termínu konání a vlastně i charakteru setkání. Bylo zřejmé, že bude nutno akci pojmout jako celodenní se začátkem nejpozději kolem poledne a posezení u sklenky dobrého moku ponechat až jako vyvrcholení akce.

Proč název Setkání ?
Druhou myšlenkou, nikoli však významem, bylo vytvoření příležitosti setkávání se s bývalými členy a přáteli, kteří už s námi nepracují. Za dobu existence Skupiny historického šermu Grál prošlo jejími řadami několik desítek členů a další s ní třeba jen krátce spolupracovali. Každý však obětoval naší skupině část svého času, energie a nápadů a zanechal tam svoji stopu. Jsme-li hrdí na jméno i úspěchy šermířské skupiny Grál, nemůžeme zapomínat na lidi, kteří se o to rovněž svým dílem přičinili. Nakonec i my jednou skončíme s aktivním šermem a pokud Grál bude dál existovat, což si samozřejmě všichni přejeme, budeme se k němu i nadále s hrdostí hlásit. Na počátku jsme doufali, že tato nová možnost setkání dá vzniknout tradici, která přetrvá a bude se snad i dále rozvíjet. Po pěti ročnících to vypadá zatím nadějně. A protože přesunutím termínu konání společného setkání z konce šermířské sezóny na začátek babího léta, ztrácí tak trochu logiku označení této akce jako Ukončení šermířské sezóny, dali jsme jí název v duchu jejího poslání, přátelské setkání a nebo jen Setkání.

Proč právě Boskovice ?
Jako na zavolanou přichází v době, kdy jsme uvažovali o takto pojaté akci, nabídka správce hradu Boskovice na uspořádání našeho tradičního loučení se sezónou právě na Boskovicích. Zázemí hradu takřka dokonale odpovídalo potřebě přípravy a realizace takto chápané akce. Přičteme-li k tomu navíc ještě dlouholeté dobré vztahy se správcem hradu Jiřím Mazalem, je volba místa jednoznačná. Hrad BOSKOVICE!

Proč konec srpna ?
Ačkoli myšlenka Boskovického setkání se zrodila už v roce 2001, nebylo již v té době dostatek času celou akci náležitě připravit. Proto bylo tehdy rozhodnuto první ročník akce zrealizovat až v roce 2002. Akce podobného významu a koneckonců i vizitka skupiny si zasluhovala trochu času na přípravu. Za den konání bylo po drobných přesunech vybráno datum 31. srpna 2002. Protože však toto datum vychází v každém roce jiný den, byla pro ustálení tradice za den konání akce do budoucna ustanovena vždy poslední srpnová sobota.

Proč na Boskovické setkání přijít ?
Ikdyž až dosud bylo vysvětleno, že jde hlavně o setkání současných a bývalých členů skupiny a jejich rodin a přátel, je nutno zdůraznit, že celý hlavní program je přístupný i ostatní veřejnosti, která je srdečně mezi námi vítána. A co je zde k vidění? Své si zde najdou jak děti, kterým je věnován odpolední blok historických her, pohádek a rytířských turnajů, tak i dospělí, kteří mohou shlédnout šermířská představení, vážná i humorná, mohou se potkat s katem, zkusit své umění ve střelbě ze středověkých zbraní, posedět uprostřed vojenského ležení, seznámit se s dobovými zbraněmi a zbrojemi, či si prohlédnout samotný hrad. Pamětníci si mohou zavzpomínat nad rozsáhlou expozicí z historie skupiny a nebo u obnovené premiéry, některého dříve hraného představení, nastudovaného každoročně speciálně pro tuto příležitost. Program vrcholí ve večerních hodinách ohňovým rejem.

Ročník 2012 byl pro Boskovické setkání již jedenáctým v řadě. Přestože nebyl oslavou kulatého výročí, podařilo se uskutečnit setkání s tradičně kvalitním programem. Za příjemného počasí se do hradního areálu přišlo pobavit na dvě stovky hostů a návštěvníků.

Další Boskovické setkání se uskuteční již 31. srpna 2013.
A i tentokrát se máte na co těšit!
Připravujeme překvapení!

Nahoru - zde !
Dolů - zde !
Zpět na úvod - klikni zde !